Същност и специфика на паричното предлагане


Основи на паричното предлагане. Ликвидността на банките. Механизъм на действие на банковата система. Дейност на Централната банка. Същност и механизъм на действие на квазипарите...
 

Доклад на счетоводна политика на дма


Счетоводна политика на дълготрайни материални активи...
 

Общи подходи, методи и механизми при определяне на трудовите възнаграждения


Определянето на трудовото възнаграждение и свързаните с него други аспекти на организацията и управлението на икономическата дейност е в основата на успеха на всяка фирма, и националното стопанство като цяло. Има редица дефиниции за това какво е...
 

Euronext - NYSE Euronext


Думата „борса” произхожда от фамилията на белгийския благородник Van Ler Burse от гр. Брюге, в чиято къща през XV век се срещали търговци и банкери, за да извършват своите парични, стокови и транспортни сделки....
 

Кредитът по своята същност е доверие


Кредитът по своята същност е доверие –доверие, което кредиторът оказва на длъжника, или доверие, което дебиторът може да предизвика в кредитора. Кредитът се разглежда кото двустранна сделка, свързана с предоставянето на пари или материални ценности на...
 

Одиторски доклад


Одиторски доклад, изготвяне, анализ, видове одиторски доклади относно счетоводния отчет, Националният одиторски стандарт № 6...
 

История и възникване на застраховането


Периодизация. Древност. Средновековие. Същинска история на застраховането. Възникване и развитие на отделните видове застраховки. История на застраховането в България. Източници: Учебници на Боян Илиев, Венцислав Василев и Христо Драганов...
 

Общи правила правила за участие при процедури по възлагане


В днешно време обществените поръчки са основен интерес не само в икономиката, а и в обществените среди. Големия интерес се предизвиква от огромните парични потоци свързани с тяхното изпълнение....
 

Здравеопазване 2015


Проблеми и предизвикателства пред организацията и финансиране на здравеопазването. Предложения за решения...
 

Отчитане на сделки с финансови инструменти


Финансовите инструменти са регламентирани в два МСС: МСС32 финансови инструменти: оповестяване и представяне в сила от 01.01.1996г. и МСС 39 финансови инструменти: признаване и измерване в сила от 01.01.2001г....

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент